BEZPIECZEŃSTWO I ROZWÓJ

BEZPIECZEŃSTWO

Stan pewności i spokoju w otoczeniu turbulentnym – tak pożądany przez człowieka – jest możliwy jedynie lokalnie i chwilowo, gdy wykorzystuje on wyłącznie swoje umiejętności akomodacyjne. Jednakże zakres i trwałość bezpieczeństwa może ulec zwiększeniu gdy człowiek używa swoich zdolności prognostycznych i myśli strategicznie o interakcjach z własnym otoczeniem. Dlatego My Związkowcy Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie mamy wolę współkształtować warunki otoczenia ekonomiczno - politycznego i kulturowego, tak aby to nie tyle rzeczywistość nas zaskakiwała, ale raczej my ją – oczywiście na miarę naszych umiejętności i możliwości.
ROZWÓJ
Czas zmienia człowieka, a gdy te zmiany udoskonalają go Jako osobę, to wówczas następuje jego rozwój. Historia życia człowieka, wyznaczając zbiór przyszłych jego trajektorii życia jednakże nie determinuje ich. Wybór wartości jako celów życiowych je ostatecznie określa. Wartości wyższe – prawda, dobro, piękno – nadające sens życiu, czy wartości niższe – umożliwiające życie – to dylemat kształtujący człowieka jako osobę. Dlatego My Związkowcy Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nie lekceważąc spraw bytowych i doceniając znaczenie historii dla przyszłości akcentujemy konieczność ożywienia w naszej wspólnocie akademickiej idei prawdy, której poszukiwaniu poświęcamy nasze życie, idei dobra wspólnego – bo przecież razem z innymi chcemy osiągać nasze cele, idei piękna – jako blasku udanego życia.