DO POBRANIA

Deklaracja członkowska pobierz
WYSOKOŚĆ STAWEK ZASIŁKÓW I ZAPOMÓG STATUTOWYCH ORAZ ZAPOMÓG JEDNORAZOWYCH W ROKU 2017
Zasiłki i zapomogi statutowe
Śmierć członka rodziny - 600 zł pobierz wniosek
Śmierć członka Związku - 600 zł pobierz wniosek
Urodzenie lub adopcja dziecka - 1500 zł pobierz wniosek
Zapomogi jednorazowe: od 100 zł do 600 zł