DOBROBYT

DOBROBYT

Zamożność, zwiększając możliwości życiowe człowieka - jest stałą jego troską. Ostateczny poziom dobrobytu warunkowany jest z jednej strony posiadanymi zasobami pierwotnymi, z drugiej zaś strony zależy od efektywnego i sprawiedliwego zarządzania nimi.
Dlatego My Związkowcy Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie postaramy się dołożyć należytych starań, by nasza wspólnota akademicka efektywnie i sprawiedliwie zarządzała posiadanymi przez siebie zasobami materialnymi i niematerialnymi (kapitałem intelektualnym i społecznym).