GODNOŚĆ

GODNOŚĆ
Poczucie własnej wartości pozyskuje człowiek z faktu bycia osobą. Jako byt relacyjny, genetycznie zanurzony w sieci relacji międzyosobowych, może intencjonalnie – na zasadzie wolności – w sposób rozumny je kształtować. Odpowiedzialność za „wspólnoty życia” w których przychodzi mu realizować siebie, rodząc obowiązki wobec innych, zakłada poszanowanie z ich strony jego praw jako człowieka i obywatela.
Dlatego My Związkowcy Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie – nasze miejsce pracy traktujemy jako wspólnotę życia akademickiego, w której troszczymy się wspólnie o dobrobyt i bezpieczeństwo, w celu zapewnienia warunków dla rozwoju osobistego i wspólnotowego.