Reprezentanci do Krajowej
Sekcji Nauki

STRUKTURA » Reprezentanci do Krajowej
Sekcji Nauki

Delegaci Uczelnianej Organizacji NSZZ "Solidarność" na walne zebranie Krajowej Sekcji Nauki

Elżbieta Pogodzińska-Mizdrak

Jan Kultys