WARTO
PRZECZYTAĆ

Rozmowa "Forum Akademickiego" z JM Rektorem UEK Prof. dr. hab. Andrzejem Chochołem: https://forumakademickie.pl/fa/2015/05/racjonalne-zasady-gospodarowania/