Władze

STRUKTURA » Władze

Skład Komisji Uczelnianej NSZZ "Solidarność" UEK

Przewodniczący Jan Tatar tatarj@uek.krakow.pl
Wiceprzewodniczący Jan Kultys kultysj@uek.krakow.pl
Skarbnik Anna Walkosz walkosz@uek.krakow.pl
Sekretarz Zbigniew Cyran cyranzb@uek.krakow.p
     

Skład Komisji Rewizyjnej NSZZ "Solidarność" UEK

Przewodniczący Ryszard Szostak
Członkowie Maria Kosiorowska
Ewa Skiba